Ook in Duitsland onderzoek naar datafraudezaak sociaal psycholoog Jens Förster

De Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGP) heeft haar ‘Ehrengericht’ opdracht gegeven om onderzoek te doen naar sociaal psycholoog Jens Förster, lid van de DGP. De voormalige hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam ligt onder vuur na onderzoeken van de Universiteit van Amsterdam en het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit die wijzen op datafraude. Het Ehrengericht kan sancties opleggen variërend van een waarschuwing tot het opzeggen van het lidmaatschap.

Förster huidige werkgever, de Ruhr Universiteit in Bochum, heeft vooralsnog geen actie ondernomen naar aanleiding van de Nederlandse onderzoeken en zegt de bevindingen van het Ehrengericht af te wachten. De Ruhr Universiteit heeft Försters contract onlangs met twee jaar verlengd.

Förster ontkent data te hebben gemanipuleerd.

The Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGP) has commissioned its
'Ehrengericht' to investigate the case of social psychologist Jens Förster, 
member of the DGP. The former professor at the University of Amsterdam is
under fire after investigations by the University of Amsterdam and the National 
Board for Scientific Integrity indicating data fraud. The Ehrengericht may impose sanctions ranging from a warning to termination of membership.

Försters current employer, the Ruhr University in Bochum, has so far not taken 
any action in response to the Dutch investigations and says to await the findingsof the Ehrengericht. The Ruhr University has recently extended Försters 
contract by two years.

Förster denies having manipulated data.

Geef een reactie