Half miljoen voor onderzoek dubieuze wetenschap

Half miljoen voor onderzoek dubieuze wetenschap

Het VUmc gaat een enquête afnemen over wetenschappelijke integriteit onder alle Nederlandse academische wetenschappers. Onderzoekfinancier ZonMw heeft 450.000 euro uitgetrokken voor de enquête, die wordt uitgevoerd onder leiding van Lex Bouter, hoogleraar methodologie en integriteit. Het onderzoek moet betrouwbare schattingen opleveren over de frequentie van ‘betwistbare onderzoekspraktijken’ in verschillende wetenschapsdomeinen en verklaringen vinden waarom wetenschappers zich daaraan schuldig maken. Betwistbare onderzoekspraktijken zijn kleine tot grote overtredingen van ethische en methodologische principes die de geldigheid en betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten bedreigen.

De Nationale Studie over Wetenschappelijke Integriteit zal ook de onderzoekcultuur en het wetenschapssysteem analyseren en de rol die onderzoeksinstituten, financiers en uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften daarin spelen. Op basis van de resultaten worden per wetenschapsgebied actieplannen ontwikkeld om ‘verantwoorde onderzoekspraktijken’ te bevorderen.

Het VUmc is deze maand begonnen met de voorbereidingen van de enquête, die in de loop van 2019 wordt uitgezet. Wetenschappers kunnen anoniem deelnemen, om de kans op eerlijke antwoorden over het eigen gedrag te vergroten. De actieplannen moeten in 2021 klaar zijn.


Geef een reactie